Bekräfta information. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagt. Du kommer att faktureras en ansökningsavgift när denna ansökan skickats in.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Personer med betydande inflytande - PBI Visa Hjälptext