Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan - Tillstånd till slutet sällskap
Serveringstillfälle Du kommer att faktureras en ansökningsavgift när denna ansökan skickats in.
Avgiften är förnärvarande 850 kr per dag max 5 100 kr per år.

Till ansökan ska bifogas: Ritning över lokalen, eventuell hyresavtal,
eventuellt registringsbevis från Skatteverket, eventuellt kunskapsintyg,
Årsmötesprotokoll som visar vem som har rätt att underteckna ansökan.
 
Datum
    
 
Tid from t o m          
Uppgifter om sökande Serveringsställe
Organisationsnr     Namn     
Namn      Gatunamn Nr    
Gatuadress      Postnummer     
Postnummer      Postort      Postort     
Telefon   Faxnr   Telefon      Antal gäster     
Epost      Lokal  
Typ av alkohol Arrangemang
Spritdrycker Vin Starköl Servering till  
Andra jästa alkoholdryckerTyp av servering  
Serveringsansvariga
Personnr                  NamnÖvriga upplysningar
1         
2    
3    
4    
Bilagor till ansökan Beskrivning av bilaga
1.  
2.  

Personuppgiftslagen:Genom att registrera dina uppgifter samtycker du enligt personuppgiftslagen (PuL)
till att information lagras sparas och bearbetas i kommunens register.
Läs mer om PuL på www.datainspektionen.se
Avbryt
Skicka in ->>